Adatkezelési tájékoztató

www.baranyaweb.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

Adatkezelő neve, elérhetőségei

Az adatkezelő megnevezése: Hoffmann Ágnes EV. (a továbbiakban: Adatkezelő)
Az adatkezelő székhelye: H-7664 Szilágy, Iskola utca 3.
Az adatkezelő adószáma: 68503321-1-22
Az adatkezelő nyilvántartási szám: 51839457
Nyilvántartó hatóság: Bogádi Közös Önkormányzati Hivatal Berkesdi Kirendeltsége
Nyilvántartásba vétel dátuma: 2017.09.25.
E-mail: info@baranyaweb.hu

Mi az a cookie?

A süti (cookie) egy rövid szöveg, amelyet a felkeresett webhely küld el böngészőjébe. Segítségével a webhely megjegyzi a látogatásával kapcsolatos információkat, például az Ön által használt nyelvet és egyéb beállításokat. Ezáltal gördülékenyebbé válhat a következő látogatás, és könnyebb lesz a webhely használata. A sütik fontos szerepet játszanak. Nélkülük az internet használata sokkal nehézkesebb lenne.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői

Munkamenet cookie: Ezek a cookie-k ideiglenesen aktiválódnak, amíg a böngészés folyik. Azaz, attól a pillanattól, amikor a felhasználó megnyitja a böngésző ablakot, addig a pillanatig, amíg be nem zárja azt. Amint bezárul a böngésző, minden munkamenet cookie törlődik. Munkamenet cookie-ban személyes adatot nem tárolunk.

Google Analytics cookie:A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

Facebook pixel (Facebook cookie): A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook remarketing pixel követőkód segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook remarketing lista nem alkalmas személyazonosításra.
A Facebook Pixellel/Facebook-képponttal kapcsolatosan további információt itt találhat: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára.
A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Általunk kezelt sütik:
TÍPUS HOZZÁJÁRULÁS LEÍRÁS CÉL ÉRVÉNYESSÉG
rendszer sütik nem igényel a webes alkalmazás tűzfalának session sütije, amely a kereszthivatkozások elleni visszaélés megelőzésére szolgál honlap működésének biztosítása böngésző session vége
nyomkövető süti (harmadik féltől származó) nem igényel új session-ök és látogatók azonosítására a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment le a weboldal látogatása során harmadik személyek (pl. Google) szolgáltatásaihoz kapcsolódik böngésző session vége

A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt https://www.google.com/policies/technologies/types/ az adatvédelemről pedig itt https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat

Az adatok kezelése során - ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében - az alábbi adatfeldolgozókat veszi figyelembe:
NÉV CÍM TEVÉKENYSÉG ADATOK
Unas Online Kft. 9400 Sopron, Kőszegi út 14. Tárhely szolgáltatás Megismert adatok köre: a baranyweb.hu domainen található weboldal tartalma, ezen domainre alapuló email címekre érkező emailek.
Pénzadó Kft. 7625 Pécs, Antal utca 13. Könyvelés Megismert adatok köre: kiállított számlák
Google Inc. Mountain View, California, USA Analitika Megismert adatok köre: a baranyaweb.hu látogatóinak – anonimizált, személyhez nem köthető – IP címe.
Facebook Inc. Menlo Park, California, USA Facebook Megismert adatok köre: felhasználónév, hozzászólás.
Általunk kezelt adatok: 
TEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE ÉS AZ ADATKEZELÉS CÉLJA JOGALAP KEZELT ADATOK IDŐTARTAM
Honlap látogatása
Cél a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása,a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása,a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók beazonosítás,a látogatottság mérésére,statisztikai célok
Társaságunk jogos érdeke IP címa látogatás időpontjaa meglátogatott aloldalak adatai,az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa 12 hónap
Ajánlatkérés felhasználó önkéntes hozzájárulása Név
Cégnév
Email cím
Telefonszám
Hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig
Kapcsolat felhasználó önkéntes hozzájárulása Név
Cégnév
Email cím
Telefonszám
Hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig
Ügyintézés, panasz
észrevételre, panaszra válaszadás
jogi kötelezettség Teljes név
Email cím
Telefonszám
Levelezési cím
Egyéb személyes üzenet
5 évig

A látogatóink beazonosítása alapvetően nem célunk. Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön a info@baranyaweb.hu e-mail, illetve postacímen kérhet további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

Hozzájárulás visszavonása:

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a regisztráció illetve a vállalkozás kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja:

Az érintett jogai

Az érintett hozzáférési joga: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a 2016/679/EU Rendelet (GDPR) rendelet 15. cikk (1) bekezdésében felsorolt információkhoz ingyenesen hozzáférést kapjon.

A helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

A törléshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a 2016/679/EU Rendelet (GDPR) rendelet 17. cikk (1) bekezdésében felsorolt indokok valamelyike fennáll. Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a 2016/679/EU Rendelet (GDPR) 18. cikk (1) bekezdésében felsorolt feltételek valamelyike teljesül.

Panaszkezelés lehetősége: Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://naih.hu/

Szilágy, 2022.03.13.